Connect with us

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје го подобри финансискиот резултат заклучно со третиот квартал од 2017 година

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје и во третиот квартал од работењето во 2017 година го продолжува трендот на подобрување на финансискиот резултат, во однос на истиот период од минатата година, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Како резултат на континуираниот раст на кредитното портфолио и зголемувањето на пазарниот удел на Банката, приходите од камати и во овој квартал забележуваат значителен пораст од 6,04%. Како резултат на успешните промотивни кампањи за привлекување нови депоненти, забележан е раст на расходите за камати за 15,81%. Нето-ефектот прикажан преку нето-приходите од камати се задржува позитивен и е за 1,87% повисок во однос на истиот период од претходната година.

Зголемениот обем на работење во делот на кредитирањето и придобивањето нови клиенти во сите сегменти од работењето, продуцираше значително зголемување на нето-приходите од провизии, кои, во овој квартал, се поголеми за високи 20,02%, во однос на истиот период минатата година.

Во делот на курсните разлики, Банката бележи минимално намалување споредено со минатиот период, кое во апсолутен износ е само 235 илјади денари, односно има незначителен негативен ефект во целокупниот резултат.

Позицијата на останати приходи од дејноста го задржува истото ниво од претходната година, односно има незначително намалување од 0,04%.

Кај останатите позиции, трошоците за вработени забележуваат зголемување од 6,28% кое се должи на зголемениот број вработени лица. Во услови на значително зголемен обем на работа, Банката успева останати расходи од дејноста да ги задржи речиси на истото ниво од минатата година, со незначителен пораст од 0,54% или во апсолутен износ од 597 илјади денари.

Заклучно со 30.09.2017, Банката има издвоено резервација во износ од 16.092 илјади денари што претставува извесно зголемување на исправката на вредност, во најголем дел како резултат на високото ниво на пораст на кредитното портфолио на Банката. Имајќи го во вид износот на исправката на вредност во однос на вкупното кредитно портфолио, може да се констатира дека Централна кооперативна банка АД Скопје успешно и континуирано ја задржува позицијата на Банка со најдобар квалитет на кредитното портфолио, високо над пазарниот просек.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Пакети

Централна кооперативна банка АД Скопје со единствени понуди на саемот на банки во Skopje City Mall

Објавено

на

Централна кооперативна банка ќе ја презентира својата богата понуда на банкарски продукти во соработка со Skopje City Mall во периодот од 12 – 14 мај 2017 година, каде што за прв пат ќе се одржи „Саем на банки и финансиски институции”.

Сите постоечки и потенцијални клиенти ќе имаат можност подетално да бидат запознаени со кредитни производи кои имаат убедливо најниски каматни стапки на пазарот, најдолги рокови на исплата, најниски трошоци и без конкуренција најдобри услови.

Ова е вистинска прилика да се добијат повеќе информации за најконкурентните кредитни услови и каматани стапки на пазарот: бескаматен кредит, станбени кредити почнувајќи од 3%, хипотекарни кредити веќе од 4,4%, потрошувачки кредити од 5,5% и многу други банкарски продукти креирани според сечии потреби и желби.

Централна кооперативна банка со нетрпение ќе ги очекува своите клиенти на претстојниот саем, каде што ќе ја имаат можноста да бидат подобро запознаени со широкиот спектар на нејзините банкарски продукти во рамките на работното време на Skopje City Mall, од 10:00 – 22:00 часот.

 

 

Централна кооперативна банка ќе ја презентира својата богата понуда на банкарски продукти во соработка со Skopje City Mall во периодот од 12 – 14 мај 2017 година, каде што за прв пат ќе се одржиСаем на банки и финансиски институции”.

Сите постоечки и потенцијални клиенти ќе имаат можност подетално да бидат запознаени со кредитни производи кои имаат убедливо најниски каматни стапки на пазарот, најдолги рокови на исплата, најниски трошоци и без конкуренција најдобри услови.

Ова е вистинска прилика да се добијат повеќе информации за најконкурентните кредитни услови и каматани стапки на пазарот: бескаматен кредит, станбени кредити почнувајќи од 3%, хипотекарни кредити веќе од 4,4%, потрошувачки кредити од 5,5% и многу други банкарски продукти креирани според сечии потреби и желби.

Централна кооперативна банка со нетрпение ќе ги очекува своите клиенти на претстојниот саем, каде што ќе ја имаат можноста да бидат подобро запознаени со широкиот спектар на нејзините банкарски продукти во рамките на работното време на Skopje City Mall, од 10:00 – 22:00 часот.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Домашни банки

Централна кооперативна Банка АД Скопје со нова локација во Кавадарци

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје на својата web – страна објави Известување за новата локација на експозитурата во Кавадарци

„Со задоволство Ве известуваме дека од петок 22.07.2016 година експозитурата на Централна кооперативна банка АД Скопје во Кавадарци започнува со работа во нови простории на улица 7-ми Септември бр.35.“, стои во известувањето на банката.

Од ЦКБ АД Скопје наведуваат дека банката и понатаму ќе вложува во унапредувањето на професионалноста и ефикасноста во пласирањето на банкарските производи и услуги со цел да биде чекор поблиску до своите клиенти.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје забележа загуба од 49 милиони денари во 2015 година

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје во период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година оствари загуба од 49 милиони денари, покажува неконсолидираниот биланс на успех, објавен на веб страната на Македонска берза.

Од Банката велат дека финансискиот резултат остварен во 2015 година бил под влијание на високо конкурентното опкружување и донесените одлуки за промена на каматните стапки уште од самиот почеток на годината.

Со донесените Одлуки, направен е обид да се задржат постоечките и привлекување на нови клиенти, посебно во доменот на девизното штедење кај населението и кредитирањето на малите и средните бизниси.

За Банката и покрај загубата од речиси 800 илјади евра, 2015 година е релативно успешна година, бидејќи е зaбележливо зголемување на кредитното портфолио за високи 21,5%.

Сепак, со Одлуката за континуираното намалување на активните каматни стапки во доменот на безризичните пласмани, дојде до пад на приходите од камати за 2.41% во однос на претходната година.

Подобрената кредитната активност и севкупниот зголемен обем на работа во платниот промет во земјата и во странство доведоа до пораст на позицијата нето-приходи од провизии и надоместоци и нивно надминување за 25.22% во однос на претходната 2014 година“ – се вели во соопштението на Банката.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД – Скопје објавува јавен повик за седница на Вонредно Собрание на Акционери

Објавено

на

ЈАВЕН ПОВИК
за седница на Вонредно собрание на Акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје

 

Врз основа на член 385, став 2 од Закон за трговските друштва и член 60, став 2 од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорен одбор на Банката бр. 0204-242 од 29.12.2015 година

Централна кооперативна банка АД Скопје

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 20.01.2016 година, со почеток во 11:00 часот во седиштето на Банката во Скопје, на ул:1732 број 2 Скопје.

За Собранието се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отварање на Собранието,
2. Избор на работни тела:
– Претседавач,
– Нотар за водење записник,
– Верификациона комисија.
3. Извештај на Верификационата комисија.

2. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Утврдување на работниот дел од дневниот ред.

2. Разгледување на Записникот од седница на Годишно собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.416/15 од 27.05.2015 година на Нотар Нада Палиќ од Скопје.

3. Разгледување и донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје и определување на надомест за неговата работа.

4. Разно.

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собрание.

Пријавата за учество на Собранието да се достави до Дирекција за правни работи на Централна кооперативна банка АД Скопје (контакт-телефон 3249 300, факс број 3 249 377 или е-mail: sobranie@ccbank.mk).

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.
Гласањето по точките од дневен ред ќе се врши на начин согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски на горенаведените контакти. Обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.ccbank.mk, преку делот „за нас“ и линкот „јавен повик – вонредно собрание, 20.01.2016 година“.

Согласно Законот за трговски друштва акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број акции со право на глас имаат право по писмен пат да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред најдоцна до 12.01.2016 година до 14:00 часот. Подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на интернет-страницата на Централна кооперативна банка АД Скопје www.ccbank.mk.

Увид во материјалите од дневниот ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавата на повикот за свикување на Собрание од 10 часот до 15 часот, во просториите на Централна кооперативна банка АД Скопје, на ул. 1732, бр. 2 Скопје – Центар, Центар во Скопје, во Дирекцијата за правни работи или на интернет-страницата на ЦКБ АД Скопје www.ccbank.mk преку делот „за нас“ и линкот „јавен повик – вонредно собрание, 20.01.2016 година“.

НАДЗОРЕН ОДБОР НА
Централна кооперативна банка АД СКОПЈЕ

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје со извештај за последниот квартал

Објавено

на

Финансискиот резултат остварен во третото тримесечје е под влијание на донесените одлуки за промена на каматните стапки на почетокот од оваа година, кои имаа цел да ги подобрат девизната и севкупната финансиска позиција на Банката. Со овие одлуки направен е обид да се задржат висококонкурентните каматни стапки за девизното штедење кај населението. Овие одлуки, заедно со донесените одлуки од доменот на кредитирањето на малите и средни бизниси имаа за цел подобрување на пазарната позиција на Банката.

Зголемената кредитна активност и континуираното намалување на активните каматни стапки, како и намалувањето на каматните стапки на безризичните пласмани, доведоа до незначително намалување на приходите од камати за 1.67% во однос на претходната година. Конкурентните пасивни камати доведоа до пораст на расходите за камати за 4.34% што се одрази како пад на нето-каматниот приход за 4.80% во однос на истиот период минатата година.

Кредитната активност и севкупно зголемениот обем на работа во платниот промет во земјата и во странство доведоа до пораст на позицијата нето-приходи од провизии и надоместоци и нивно надминување во однос на третото тримесечје од претходната 2014 година за 22.41%.

Во текот на второто и на третото тримесечје, Банката изврши продажби на повеќе преземени средства, при што оствари значителна капитална добивка. Ефектите од овие настани се одразени во позицијата Останати приходи од дејноста и таа, во однос на претходната година, бележи раст за 56.59%.

Во 2015 година, продолжи натамошното ширење на деловната мрежа (нова експозитура во Прилеп) и реструктуирање и реорганизација на службите во Банката, а со цел подобрување на услугите и на севкупната ефикасност на Банката. Тоа придонесе до незначителен пораст на трошоците за вработени за 3.35% во однос на истиот период минатата година.

Банката во текот на 2015 година интензивно и континуирано работи на подобрување на својата оперативна ефикасност и намалување на трошоците при зголемен обем на работа. Во третото тримесечје на 2015 година, Банката продолжи да ги намалува трошоците со што позицијата останати расходи од дејноста бележи намалување од 7.70% споредено со истиот период минатата година.
Согласно со Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања, евидентирана е загуба поради оштетување на преземени средства во износ од 21,143 илјади денари што е за 4.01% пониско оштетување во однос на претходната година.

Во споменатиот период Банката издвои резервации во висина од 10,523 илјади денари, кои се за 52.27% повисоки во однос на претходната година, што укажува дека, и покрај висока претпазливост при преземање на кредитниот ризик, Банката, сепак, во третото тримесечје се соочува со тешкотии при наплата на одредени кредитни побарувања.

Големо отстапување во Билансот на успех се јавува и на позицијата нето-приходи од курсни разлики, каде се остварени за 38.05% помалку приходи во однос на истиот период минатата година. Оваа разлика се должи на ненадејниот висок раст на цената на швајцарскиот франк во првото тримесечје.

Генерално, одредени индикатори во 2015 година укажуваат на подобрено работење на Банката што доведе и до остварување на подобар финансиски резултат во однос на истиот период минатата година за 23.42%.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Платежни картички

Централна кооперативна банка АД Скопје направи промена на тарифата за користење на платежни картички

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје изврши дополнување на Тарифата за корисниците на платежни картички. Почнувајќи од 01.11.2014 година ќе се наплатува услугата проверка на состојба на сметка на банкомат.

 

Надоместокот за проверка на состојба на сметка на банкомат за дебитни картички изнесува:

  • на банкомат на банката 5 мкд,
  • на банкомат на друга банка 10 мкд.

За кредитни картички за физички лица:

  • на банкомат на банката 10 мкд,
  • на банкомат на друга банка 20 мкд.

За кредитни картички за правни лица:

  • на банкомат на банката 20 мкд,
  • на банкомат на друга банка 30 мкд.       

   

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange