Connect with us

Компании

Оглас за вработување во Кроација осигурување/неживот

Објавено

на

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. oд Законот за Работните односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 05.01.2018 година го распиша следниот:

                                                                                                                       ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

За потреба од засновање на работен однос на работници на определено време, за извршување на работни задачи во подружниците на Друштвотото во Скопје и Прилеп за следното работно место : СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Потребни квалификации и способности:

– ССС, ВСС

-Развиени комуникациски способности и јасна комуникација

– Развиени организациски способности

-Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици

– Способност за тимска работа

– Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици

– Целосна посветеност кон работната задача

– Лојалност

– Познавање на работа со компјутер

– Искуство во осигурување (не е задолжително, но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

-Работното време исполнува 40 часа – полно работно време

– Посета на обуки

– Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)

-Гарантираната месечна нето плата + можност за дополнителна провизија и други бенефити.

Потребна документација:

– CV биографија

– Мотивационо писмо

– Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето. Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот. Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk , со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ /ПРИЛЕП” или на поштенска адреса ул.Св.Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје.

Оние кандидати чии квалификации ги исполнуваат барањата и потребите на компанијата, телефонски или писмено ќе бидат повикани на разговор. Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување.

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација Осигурување / Неживот

Објавено

на

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. oд Законот за Работните односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 26.01.2017 година го распиша следниот Оглас за вработување. 

За потреба од засновање на работен однос на работници на определено време, за извршување на работни задачи во Дирекцијата на Друштвото во Скопје и следните подружници на Друштвото: Тетово, Кичево, Гевгелија, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола , Струмица, Прилеп и Скопје за следното работно место:

СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

20 извршители во дирекцијата на Друштвото во Скопје и подружниците: Тетово, Кичево, Гевгелија, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола , Струмица, Прилеп и Скопје.

Потребни квалификации и способности:

– ССС, ВСС
– Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
– Развиени организациски способности
– Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
– Способност за тимска работа
– Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици
– Целосна посветеност кон работната задача
– Лојалност
– Познавање на работа со компјутер
– Искуство во осигурување (не е задолжително, но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

– Работното време исполнува 40 часа – полно работно време
– Посета на обуки
– Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
– Гарантираната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + можност за дополнителна провизија и
други бенефити.

Потребна документација:

– CV биографија
– Мотивационо писмо
– Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ-ДИРЕКЦИЈА И СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ – ПОДРУЖНИЦИ” или на поштенска адреса Св. ,,Кирил и Методиј’’ бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски фах 360.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор. Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување

Објавено

на

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. oд Законот за Работните односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 19.10.2016 година го распиша следниот ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ.

 

За потреба од засновање на работен однос на работници на определено време, за  извршување на работни задачи во Дирекцијата на Друштвото во Скопје и следните подружници на Друштвото: Тетово, Кичево, Гевгелија, Охид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола, Прилеп и Скопје за следното работно место: СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ 20 извршители во дирекцијата на Друштвото во Скопје и подружниците: Тетово, Кичево, Гевгелија, Охид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола , Прилеп и Скопје.

Потребни квалификации и способности:

– ССС, ВСС
– Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
– Развиени организациски способности
– Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
– Способност за тимска работа
– Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици
– Целосна посветеност кон работната задача
– Лојалност
– Познавање на работа со компјутер
– Искуство во осигурување (не е задолжително, но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

– Работното време исполнува 40 часа – полно работно време
– Посета на обуки
– Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
– Гарантираната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + можност за дополнителна провизија и други бенефити.

Потребна документација:

– CV биографија
– Мотивационо писмо
– Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ-ДИРЕКЦИЈА И СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ – ПОДРУЖНИЦИ” или на поштенскa адреса Св. ,,Кирил и Методиј’’ бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски фах 360.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор.

Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување.

 

Огласот е отворен до 27.10.2016 година.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација Осигурување / Неживот

Објавено

на

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. Од Законот за Работни односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 26.08.2016 година го распиша следниот Оглас за вработување.

 

Потреба од засновање на работен однос на работници на определено време за извршување на работни задачи за регионите на Друштвото: Радовиш, Струмица, Тетово, Кичево, Гевгелија, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола, Прилеп и Скопје за следното работно место:

СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА – 20 Извршители

Потребни квалификации и способности:

– ССС, ВСС
– Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
– Развиени организациски способности
– Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
– Способност за тимска работа
– Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици
– Целосна посветеност кон работната задача
– Лојалност
– Познавање на работа со компјутер
– Искуство во осигурување (не е задолжително но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

– Работното време исполнува 40 часа – полно работно време
– Посета на обуки
– Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
– Почетната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + варијабилен дел од остварена премија за
осигурување и други бенефити.

Потребна документација:

– CV биографија
– Мотивационо писмо
– Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето. Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА’’ со задолжителна назнака на градот/регионот или на поштенска адреса Св. ,,Кирил и Методиј’’ бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски фах 360.

 

 

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор. Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје

Објавено

на

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. Од Законот за Работни односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 15.04.2016 го распиша следниот:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Потреба од засновање на работен однос на работник на определено време за извршување на работни задачи во Подружница Струмица и Подружница Штип за следното работно место: Советник за осигурување во секторот за продажба.

3 тројца – извршители Подружница Струмица
3 тројца – извршители Подружница Штип

Потребни квалификации и способности:

-ССС, ВСС
-Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
-Развиени организациски способности
-Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
-Способност за тимска работа
-Посветеност
-Лојалност
-Познавање на работа со компјутер
-Искуство во осигурување (не е задолжително но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

-Работното време исполнува 40 часа – полно работно време
-Посета на обуки
-Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
-Почетната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + варијабилен дел од остварена премија за осигурување и други бенефити.

Потребна документација:

-CV биографија
-Мотивационо писмо
-Доказ за завршено образование
Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.
Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 10 (десет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk со назнака – ”ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА – ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЦА/ШТИП” или на поштенска адреса св.”Кирил и Методиј’’ бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски фах 360.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор.

Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување на Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје.

Краен рок за пријавување: 01.05.2016 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација Осигурување АД – Живот

Објавено

на

Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден 11.01.2016 година распишува…

 

 ОГЛАС за пополнување на 1 (едно) работно место ФИНАНСИСКИ СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЛИСИ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

 • ВСС;
 • Способност за тимска работа;
 • Познавање на работа во Microsoft Office;
 • Изразени комуникациски способности;
 • Преговарачки вештини;
 • Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;
 • Висока мотивираност;
 • Целосна посветеност кон работната задача;
 • Предност имаат кандидартите со искуство во директна продажба;
 • Дозвола за упрување на моторно возило од Б категорија.

УСЛОВИ:

 • Избраните кандидати ќе работат со полно работно време – неделното работно време е 40 часа;
 • Континуирано посетување на обуки;
 • Исклучителна можност за напредување со конкретно претставен кариерен план;
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • биографија (CV);
 • мотивационо писмо.

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 24.01.2016 година на адреса: Ул. Кирил и Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на е-mail адреса: s.merdzanovska@cro.mk, со назнака: Пријава за вработување – ФИНАНСИСКИ СОВЕТНИК.

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроациа Осигурување Живот АД Скопје – Друштво за осигурување на живот, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност.

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

Огласот е отворен до 24.01.2016 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација Осигурување АД – Живот

Објавено

на

Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден 21.07.2015 година распишува Оглас за вработување на 1 (едно) лице на позиција Менаџер за продажба.

 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

 • Минимум 3 годишно искуство во продажба;
 • Способност за тимска работа, организација и менаџирање на продажен тим;
 • Познавање на работа во Microsoft Office;
 • Изразени комуникациски способности;
 • Преговарачки вештини;
 • Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;
 • Висока мотивираност;
 • Целосна посветеност кон работната задача;
 • Дозвола за упрување на моторно возило од Б категорија.

УСЛОВИ:

 • Избраните кандидати ќе работат со полно работно време – неделното работно време е 40 часа;
 • Континуирано посетување на обуки;
 • Исклучителна можностза напредување со конкретно претставен кариерен план;
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • биографија (CV)
 • мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 27.07.2015 година на адреса: Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.20; спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на e-mail адреса: s.merdzanovska@cro.mk, со назнака: Пријава за вработување – МЕНАЏЕР ЗА ПРОДАЖБА.

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Co праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроациа Осигурување Живот АД Скопје -Друштво за осигурување на живот, се додека не не контактирате за да ја повлечете вашата согласност.

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Be повикаме на разговор.

Огласот е отворен до 27.07.2015 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Кроација Осигурување

Објавено

на

Кроација Осигурување е основана во 1884 година како осигурителна задруга, а во 1990 година станува акционерско друштво. Од основањето до денеска Кроација Осигурување  зајакнува, стекнувајќи углед и традиција на полето на осигурувањето на целиот Балкан. Во текот на својата 129 годишна работа се докажа со квалитет, традиција и лојалност кон Осигурениците.

За своите потреби компанијата објавува оглас за вработување на две лица на работната позиција финансиски советник.

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации:

-ССС
– познавање и способност за работа со компјутери (MS Office)
– возачка дозвола Б категорија
– изразени комуникациски способности
– елоквентност
– способност за тимска работа
– ентузијазам
– упорност и истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи
– висока мотивираност
– ажурност
– посветеност кон работата

Услови:

Полно работно време 40 часа неделно.
Почетна основна месечна нето плата: 9.600,00 денари, плус варијабилен дел по учинок во продажба
Континуирано посетување обуки
Можност за напредување со конкретен кариерен план
Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим

Потребна документација:

-професионална биографија (CV)
-мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место, да ги достават документите на адреса: ул.”Кирил и Методиј, бр.20,спрат 2, 1000 Скопје Македонија, или на email адреса: s.merdzanovska@cro.mk , најдоцна до 28.03.2015 година.

Сите кандидати кои ги исполнуваат потребните квалификации и одговараат на потребите на компанијата ќе бидат повикани на интервју.

Рок за пријавување: 28.03.2015 година

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange